Dokumenti i informacije

SAZNAJTE VIŠE

Prebaci račun u Podravsku banku

Opće informacije – Multivalutni tekući račun 30.6.2023
Preuzmite
Opće informacije – Multivalutni tekući račun 1.1.2023
Preuzmite
Opće informacije multivalutni tekući račun 09 2022
Preuzmite
Pojmovnik najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje građana
Preuzmite
Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga
Preuzmite
Informacija za potrosače za uslugu prebacivanja
Preuzmite
Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa
Preuzmite

Platni promet

Terminski plan izvrsenja naloga za placanje u primjeni od 1.2.2024.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima od 1.7.2023.
Preuzmite
Opće informacije – Multivalutni tekući račun 30.06.2023.
Preuzmite
Terminski plan izvršenja naloga u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 1.1.2023
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 8.4.2022.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 30.4.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 1.1.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 2.4.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 1.12.2019.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 1.07.2019.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 1.11.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 16.07.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 27.07.2017.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od15.07.2017.
Preuzmite

Cjenik usluga

Cjenik usluga u poslovanju s građanima od 01.05.2024.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima od 01.01.2024.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 02.10.2023.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 01.05.2023.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 16.02.2023.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 15.02.2023.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 01.01.2023.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 10.11.2022.
Preuzmite
Cjenik usluga u poslovanju s građanima – dvojni prikaz naknada od 8.8.2022.
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.5.2022
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.5.2022
Preuzmite
Cjenik za građane od 12.4.2022
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.2.2022
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.8.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 15.6.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.6.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 30.4.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 6.4.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.3.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 18.2.2021.
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.10.2020.
Preuzmite
Cjenik za građane od 01.7.2020.
Preuzmite
Cjenik za građane od 25.3.2020.
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.2.2020
Preuzmite
Cjenik za građane od 15.12.2019
Preuzmite
Cjenik za građane od 25.1.2019
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.11.2018
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.6.2018
Preuzmite
Cjenik za građane od 10.5.2018
Preuzmite
Cjenik za građane od 9.4.2018
Preuzmite
Cjenik za građane od 16.2.2018
Preuzmite
Cjenik za građane od 20.12.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 20.10.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 9.10.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 29.7.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.6.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 6.2.2017
Preuzmite
Cjenik za građane od 8.11.2016
Preuzmite
Cjenik za građane od 8.7.2016
Preuzmite
Cjenik za građane od 6.6.2016
Preuzmite
Cjenik za građane od 15.2.2016
Preuzmite
Cjenik za građane od 8.2.2016
Preuzmite
Cjenik za građane od 1.2.2016
Preuzmite

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti SEPA izravna terećenja -osnovna SDD shema 17.3.2024.
Preuzmite
Opći uvjeti za SEPA izravna plaćanja za primatelje plaćanja u primjeni od 8.12.2023
Preuzmite
Opći uvjeti platni promet građani u primjeni od 30.6.2023.
Preuzmite
Opće informacije – Multivalutni tekući račun 1.1.2023
Preuzmite
Opći uvjeti za upotrebu direktnih kanala 1.1.2023
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa 1.1.2023
Preuzmite
Sepa izravna terecenja za potrošaće od 1.1.2023
Preuzmite
Opći uvjeti za upotrebu direktnih kanala 08.04.2022
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa 08.4.2022
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane od 8.4.2022.
Preuzmite
Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa 17.9.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti Autopass 17.9.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti Drugi auto 17.9.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti Medins Basic 17.9.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti Pomoć na cesti 17.9.2020.
Preuzmite
Opći uvjeti Pomoć u kući 17.9.2020.
Preuzmite
Sepa izravna terecenja za potrošaće od 9.4.2018.
Preuzmite
Sepa izravna plaćanja za primatelje plaćanja od 9.4.2018.
Preuzmite

Opći uvjeti poslovanja Generali

Opći uvjeti za osiguranje osoba
Preuzmite
Tablica invaliditeta
Preuzmite
Opći uvjeti za osiguranje imovine
Preuzmite
Informacije ugovaratelju osiguranja imovine
Preuzmite
Uvjeti paket putnog osiguranja
Preuzmite
Opći uvjeti za osiguranje života
Preuzmite
Posebni uvjeti_dopunska_nezgoda_zivot
Preuzmite
Informacije ugovaratelju_nezgoda
Preuzmite
Informacije ugovaratelju_PZO
Preuzmite
Klauzula – krađa ili gubitak dokumenata
Preuzmite
Klauzula teritorijalnog isključenja
Preuzmite
Klauzula teritorijalnog iskljucenja
Preuzmite
Klauzula teritorijalnog isključenja kod osiguranja od odgovornosti
Preuzmite
Klauzula – osiguranje rizika razbojstva kod podizanja gotovine
Preuzmite
Sankcijska klauzula
Preuzmite
Uvjeti za osiguranje od rizika provalne krađe
Preuzmite

Opći uvjeti štednja

Opći uvjeti za depozitno poslovanje 1.1.2023.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 8.04.2022.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 25.01.2019.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 25.05.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 1.1.2018 izmjena
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 11.01.2016.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 20.11.2015.
Preuzmite
Opć uvjeti za depozitno poslovanje 28.09.2015.
Preuzmite
Opći uvjeti za depozitno poslovanje 20.03.2015.
Preuzmite
Osnovne informacije o zaštiti depozit 2015.
Preuzmite
Informacije o načinu promjene kamatne stope 22.9.2011.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s kunskim štednim ulozima 24.11.2014.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s deviznim računima 24.11.2014.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s kunskim štednim ulozima 16.06.2014.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s deviznim računima 16.06.2014.
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s kunskim štednim ulozima 17.02.2014.
Preuzmite
Opći ujveti poslovanja s deviznim računima 17.02.2014.
Preuzmite
Opći uvjeti za poslovanja po deviznim štednim ulozima 02.08.2013.
Preuzmite
Opći uvjeti za poslovanja po kunskim štednim ulozima 02.08.2013.
Preuzmite
Opći uvjeti za poslovanja po kunskim štednim ulozima građana 14.05.2013.
Preuzmite
Opći uvjeti za poslovanja po deviznim štednim ulozima 14.05.2013.
Preuzmite

Informativni dokumenti o naknadama (FID obrasci)

Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_uz paket za studente_1.5.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_bez paketa_1.5.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Žiro račun_1.5.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_uz paket za zaposlene_1.5.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_uz paket za učenike_1.5.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući račun uz paket za studente od 1.2.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_bez paketa od 1.2.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekući račun uz pakete za umirovljenike od 1.2.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekući račun uz pakete za zaposlene od 1.2.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekući račun uz pakete za umirovljenike od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekuci racun uz paket za učenike od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući račun uz paket za studente od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_bez paketa od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Žiro račun od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući račun uz pakete za zaposlene od 1.1.2024.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekuci racun uz paket za učenike od 2.10.2023
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekuci racun uz paket za studente od 2.10.2023
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući račun uz pakete za zaposlene od 1.8.2023
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući_račun_bez paketa od 1.8.2023.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Žiro račun od 1.7.2023.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama__Tekući račun uz paket za studente od 1.8.2023.
Preuzmite
Informativni dokument o naknadama_Tekući račun uz pakete za umirovljenike od 1.8.2023.
Preuzmite

Kreditiranje

Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.1-30.06.2024.
Preuzmite
Povijesni prikaz kretanja stope NRS 1.1.2024
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.7-31.12.2023
Preuzmite
Povijesni prikaz kretanja stope NRS 1.7.2023
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama u primjeni od 1.1.2023.
Preuzmite
Povijesni prikaz kretanja stope NRS od 1.1. – 30.06.2023
Preuzmite
Pravilnik o promjenjivim kamatnim stopama na kredite potrošača vrijede od 21.12.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja sa fizičkim osobama – potrošačima vrijede od 21.12.2021.
Preuzmite
Informacija o obradi osobnih podataka u OSR sustavu 06.2021
Preuzmite
Povijesni prikaz kretanja stope NRS do 06 2022
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.1.- 30.06.2022
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.7.- 31.12.2021
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.1.- 30.06.2021.
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.7.- 31.12.2020.
Preuzmite
Nacionalna referentna stopa (NRS) od 1.1. do 30.6.2020.
Preuzmite
Informacija o obradi osobnih podataka u OSR između kreditnih institucija
Preuzmite
Informacija o kretanju NRS-a od 1.7. do 31.12.2019.
Preuzmite
Informacija o kretanju NRS-a od 1.1. do 30.6.2019.
Preuzmite
Informacija o kretanju NRS-a od 1.7. do 31.12.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 25.5.2018.
Preuzmite
Informacija o kretanju NRS-a od 1.1. do 30.6.2018.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 1.1 do 25.5.2018.
Preuzmite
Informacija o kretanju NRS-a od 1.7. do 31.12.2017.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 20.10. do 31.12.2017.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 1.10.2016. do 20.10.2017.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 8.2.2016. do 1.10.2016.
Preuzmite
Opći uvjeti za kreditno poslovanje građana – vrijede od 15.10.2015. do 8.2.2016.
Preuzmite
Obrazac B – Osnovni podaci o sudužniku/jamcu – popunjava sudužnik/jamac
Preuzmite
Obrazac D – Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac
Preuzmite
Pravilnik o promjenjivim kamatnim stopama na kredite potrošača
Preuzmite
Pravilnik za utvrđivanje kamatnih stopa i naknada
Preuzmite
Informacija o načinu utvrđivanja promjene kamatnih stopa i naknada na kredite i depozite građana važeća od 22.09.2011
Preuzmite
Informacija o načinu utvrđivanja promjene kamatnih stopa i naknada na kredite i depozite građana važeća do 21.09.2011
Preuzmite

Kamatne stope

Važeće kamatne stope građana od 01.05.2024.
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 01.02.2024.
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 01.01.2024.
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 21.12.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 16.10.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 1.8.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 17.7.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 1.5.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 24.4.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 24.1.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građana od 1.1.2023
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 24.10.2022.
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 19.09.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 12.09.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.09.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.07.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 12.05.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.01.2022
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.07.2021
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.06.2021
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 30.4.2021
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 15.2.2021
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.1.2021
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 11.9.2020
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 04.9.2020
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 01.7.2020
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 30.4.2020
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 13.03.2020
Preuzmite
vazece_kamatne_stope_gradjani_od_1.1.2020
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.10.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 9.9.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.7.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 25.2.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 21.1.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.1.2019
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.10.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.9.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 23.7.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.7.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 10.5.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 7.5.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 21.3.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.1.2018
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 22.12.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.12.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 18.10.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.10.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.7.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 6.3.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.1.2017
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 7.11.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.10.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 21.10.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 15.7.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.4.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 8.2.2016
Preuzmite
Važeće kamatne stope građani od 1.3.2014
Preuzmite

Krediti

Informativni letak – krediti uz EURIBOR 1.5.2024.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 1.4.2024.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 1.3.2024.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 1.2.2024.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 7.1.2024.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 7.12.2023.
Preuzmite
Informativni letak – krediti uz EURIBOR 7.11.2023.
Preuzmite
Pravilnik za utvrđivanje kamatnih stopa i naknada vrijede od 01.01.2023.
Preuzmite
Pravilnik o promjenjivim kamatnim stopama na kredite potrošača vrijede od 01.01.2023.
Preuzmite
Pravilnik o promjenjivim kamatnim stopama na kredite potrošača vrijede od 21.12.2021
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja sa fizičkim osobama potrošačima vrijede od 21.12.2021
Preuzmite
Opće uvjete o kreditnom poslovanju
Preuzmite
Opći uvjeti kreditnog poslovanja 2018
Preuzmite
Pravilnik o promjenjivim kamatnim stopama na kredite potrošača
Preuzmite

Depoziti

Brošura: Vodič u svijet osiguranja depozita
Preuzmite
Godišnje kamatne stope na depozite_16.10.2023.
Preuzmite
Informacije o osiguranju depozita od 1.1.2023
Preuzmite
Godišnje kamatne stope na depozite_24.10.2022.
Preuzmite
Godišnje kamatne stope na depozite_19.9.2022.
Preuzmite
Godišnje kamatne stope na depozite_1.6.2021
Preuzmite
Informacije o osiguranju depozita od 1.1.2021
Preuzmite
Godišnje kamatne stope na depozite 04.9.2020
Preuzmite
Opći uvjeti o depozitnom poslovanju vrijede od 25.01.2019
Preuzmite

Zaštita osobnih podataka

Informacija o zaštiti osobnih podataka za Podravsku banku
Preuzmite
Politika upravljanja osobnim podacima
Preuzmite

Ostalo

mToken upute – migracija za postojeće korisnike, aktivacija za nove korisnike – iOS
Preuzmite
mToken upute – migracija za postojeće korisnike, aktivacija za nove korisnike – Android
Preuzmite
mToken instructions – migration for existing users, activation for new users – Android
Preuzmite
mToken instructions – migration for existing users, activation for new users – iOS
Preuzmite
Informacija o obradi osobnih podataka u OSR sustavu
Preuzmite
Zaštita starijih osoba od prijevara_Brošura
Preuzmite
POBAgo za Huawei mobilne uređaje
Preuzmite
Sigurnost u poslovanju POBAklik
Preuzmite
mToken Instrukcije – iOS
Preuzmite
mToken Instrukcije – Android
Preuzmite

Web stranica Podravske banke koristi kolačiće. Njihova upotreba pomaže nam da malo više saznamo o vama. Primjerice, kako koristite našu web stranicu. Upotreba kolačića pomaže nam da Vama osiguramo što bolje korisničko iskustvo te unaprijedimo funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija o kolačićima te o načinu na koji ih možete onemogućiti posjetite stranicu - Zaštita privatnosti.

Upravljanje preferencama

Close

Vaša privatnost

Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Te se informacije mogu odnositi na vas, na vaše postavke, na vaš uređaj ili kako bi se web-lokacija učinila onako kako to očekujete. Informacije obično ne mogu vas izravno identificirati, ali vam to može pružiti više personaliziranog web iskustva. Možete odabrati da ne dopuštaju neke vrste kolačića. Kliknite zaglavlja različitih kategorija da biste saznali više i promijenili naše zadane postavke. Međutim, trebali biste znati da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na web-lokaciji i uslugama koje možemo ponuditi.

Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

  • WordPress Obavezni
  • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.