Uvjeti korištenja web stranica

Dobro došli na web stranice Podravske banke d.d.

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja mrežnim stranicama Podravske banke d.d. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Banka označava Podravsku banku d.d., sa sjedištem u Koprivnici na adresi Opatička 3, OIB 97326283154, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 010000486, e-pošta: [email protected]; za nadzor nad poslovanjem Banke nadležna je Hrvatska narodna banka sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Trg hrvatskih velikana 3;

Mrežne stranice Banke označavaju mrežne stranice www.poba.hr;

Sadržaj mrežnih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama ili je dostupan putem mrežnih stranica.

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ovih internetskih stranica zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Podravske banke d.d., a zaštićena su i autorskim pravima trećih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no snimanje, reproduciranje, te emitiranje podataka i materijala, djelomično ili u cijelosti, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Podravske banke d.d. i uz izričito navođenje Podravske banke d.d. kao izvora.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetskih stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. Podravska banka d.d. zadržava sva prava (pod koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internetskih stranica.

Telekomunikacija

Banka može omogućiti korisniku komunikaciju s Bankom putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje odredi i omogući Banka, kao što su primjerice za postavljanje upita o Banci i pojedinim proizvodima i uslugama koje pruža Banka, za podnošenje prijedloga i/ili pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama Banke te, kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Banka neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju Banci da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se obavlja putem javnih telekomunikacijskih mreža koje ne jamče povjerljivost u prijenosu podataka pa stoga korisnik ne smije tim načinima komunikacije priopćavati svoje povjerljive podatke kao što su primjerice njegov PIN, serijski broj tokena ili broj, datum isteka valjanosti i sigurnosni kod platne kartice kojom se koristi.

Jamstva i upozorenja

Sadržaj ovih internetskih stranica je informativne naravi i ne obvezuje Podravsku banku d.d.

Informacije koje Podravska banka d.d. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, te iako se isti s najvećom mogućom pažnjom redovito provjeravaju i ažuriraju, ne može se isključiti mogućnost netočnosti pojedinih podataka. Podravska banka d.d. zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, te ne jamči, izričito ili prešutno, za njihovu točnost, potpunost ili korisnost. To se odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s ovih stranica. Rizik za povezivanje s njima snosi isključivo sâm korisnik, Podravska banka d.d. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica.

Putem ovih stranica Podravska banka d.d. ne nudi bilo kakve savjete korisnicima, kao ni trećim osobama. Podaci i drugi sadržaj dostupni na ovim stranica ne trebaju služiti kao podloga za donošenje financijske ili druge odluke.

Isključenje odgovornosti

Podravska banka d.d. ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit, koja bi nastala u vezi s korištenjem, odnosno nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica i podataka nalazećih na istoj, osim u zakonom predviđenim slučajevima.
Korištenjem ovih internetskih stranica korisnik izjavljuje da razumije uvjete korištenja istih, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu, te iste prihvaća. Nadalje, suglasan je s primjenom hrvatskog materijalnog prava i isključivom nadležnošću hrvatskih sudova za tumačenje i primjenu ovih uvjeta, kao i za rješavanje sporova koji nastanku  kao rezultat upotrebe ovih stranica ili u vezi s njima.

Banka je ovlaštena u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na mrežnim stranicama Banke www.poba.hr te ih korisnik prihvaća samim pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem sadržajem mrežnih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem mrežnih stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja mrežnim stranicama.

Dodatne informacije možete dobiti putem email adrese: [email protected]

(Opatička 1a, 48000 Koprivnica )

Dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka
Preuzmite
Izjava o zaštiti privatnosti
Preuzmite
Uvjeti korištenja web stranice
Preuzmite
Politika upravljanja osobnim podacima
Preuzmite

Web stranica Podravske banke koristi kolačiće. Njihova upotreba pomaže nam da malo više saznamo o vama. Primjerice, kako koristite našu web stranicu. Upotreba kolačića pomaže nam da Vama osiguramo što bolje korisničko iskustvo te unaprijedimo funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija o kolačićima te o načinu na koji ih možete onemogućiti posjetite stranicu - Zaštita privatnosti.

Upravljanje preferencama

Close

Vaša privatnost

Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Te se informacije mogu odnositi na vas, na vaše postavke, na vaš uređaj ili kako bi se web-lokacija učinila onako kako to očekujete. Informacije obično ne mogu vas izravno identificirati, ali vam to može pružiti više personaliziranog web iskustva. Možete odabrati da ne dopuštaju neke vrste kolačića. Kliknite zaglavlja različitih kategorija da biste saznali više i promijenili naše zadane postavke. Međutim, trebali biste znati da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na web-lokaciji i uslugama koje možemo ponuditi.

Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

  • WordPress Obavezni
  • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.