OBAVIJESTI

Obavijest korisnicima 14.09.2022.

Objavljeno 14.09.2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik  usluge dana 14.09.2022. u vremenu od 21:00 do 22:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 07.09.2022.

Objavljeno 07.09.2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik usluge dana 07.09.2022. u vremenu od 20:00 do 21:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Stare aplikacije mPOBA i POBAklik za građane prestaju s radom 5. rujna 2022.

Objavljeno 30.08.2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da od 5. 9. 2022. više neće biti moguće pristupiti starim aplikacijama mPOBA mobilno bankarstvo i POBAklik internetsko bankarstvo za građane.

Postojeću mPOBA-u potrebno je zamijeniti potpuno novom POBAgo aplikacijom koja je dostupna putem Trgovina play (Play store-a) ili App store-a.

Kodove za aktivaciju možete samostalno generirati putem novog POBAklik-a ili ih zatražiti putem Info centra ili u najbližoj poslovnici. Uputa za samostalno generiranje kodova za aktivaciju novog POBAgo mobilnog bankarstva nalazi se na ovoj POVEZNICI.

Postojećim mobilnim tokenom ili display karticom moguće je pristupiti novom POBAkliku na adresi https://klik.poba.hr/

 

Vaša POBA

Obavijest građanima 24.08.2022

Objavljeno 24.08.2022.

Poštovani,

Obavještavamo vas da Podravska banka od 1.9.2022.g. smanjuje kamatnu stopu na prekoračenja po tekućim računima građana na 4,08%.

Na Vaš iznos prešutnog prekoračenja na 12 mjeseci, efektivna kamatna stopa (EKS) u koju je uključena nominalna kamatna stopa od 4,08%, jednokratna naknada na iznos prekoračenja od 1,5%,  min. 25,00 kuna i mjesečni trošak vođenja tekućeg računa u iznosu 12,00 kuna, uz pretpostavku da je prekoračenje u cijelosti iskorišteno kroz cijeli rok trajanja prekoračenja, iznosi 7,31%.

Prešutno prekoračenje po tekućem računu koje koristite,  važi na rok od 12 mjeseci (rok važenja prekoračenja), uz reviziju po isteku prešutnog prekoračenja te obnavljanju istog, ako su ispunjeni uvjeti za to, prema urednosti i korištenju.

Od datuma odobrenja prekoračenja, kamatna stopa je fiksna do isteka roka važenja korištenja postojećeg prešutnog prekoračenja po tekućem računu.

Kamatna stopa na sredstva po viđenju po tekućem računu iznosi 0,01% godišnje.

Banka na odobrena prekoračenja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. primjenjuje fiksnu kamatnu stopu na iskorišteni iznos prekoračenja koja iznosi 8,24% godišnje.

Banka na odobrena prekoračenja u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2022. primjenjuje fiksnu kamatnu stopu na iskorišteni iznos prekoračenja koja iznosi 7,97% godišnje.

Na sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja po ovom Ugovoru, Banka obračunava i naplaćuje zakonske  zatezne kamate, koje su promjenjive u skladu sa zakonskim propisima te troškove u svezi s naplatom sukladno Odluci o tarifi naknada Banke važećoj u vrijeme trajanja kreditnog odnosa.

Na uslugu prešutnog prekoračenje primjenjuju se odredbe Općih uvjeta po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane, Odluke o kamatnim stopama i Odluke o tarifi naknada a koji su dostupni u svim poslovnicama Banke i Internet stranici www.poba.hr.

Izmjene i dopune nemaju financijske posljedice za klijente.

Navedene izmjene stupaju na snagu 1.9.2022. godine. Ako niste suglasni s gore navedenim izmjenama, imate pravo do 15.9.2022. otkazati svoj okvirni ugovor o platnim uslugama bez otkaznog roka i plaćanja ikakvih naknada. U suprotnom, smatrat ćemo se da ste s izmjenama suglasni.

 

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 19.08.2022.

Objavljeno 19.08.2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik i POBAgo usluga dana 21.08.2022. u vremenu od 11:00 do 15:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 11.07.2022.

Objavljeno 11.07.2022.

Poštovani,

obavještavamo Vas da će zbog redovnog održavanja i unaprjeđenja usluge dana 11.7. u periodu 20:00 – 22:00 povremeno biti nedostupne usluge POBAklik, POBAgo i mPOBA.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 30.06.2022.

Objavljeno 30.06.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik  usluge dana 02.07.2022. u vremenu od 20:00 do 23:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 29.06.2022.

Objavljeno 29.06.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik  usluge danas 29.06.2022. u vremenu od 21:00 do 22:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest o gašenju mPOBE 27.06.2022.

Objavljeno 27.06.2022.

Obavještavamo Vas da od 5.9.2022. više neće biti moguće pristupiti aplikaciji mPOBA.

Postojeću mPOBA-u možete zamijeniti potpuno novom POBAgo aplikacijom koja je dostupna putem Google ili Apple store-a. Kodove za aktivaciju možete sami generirati putem novog POBAklik-a ili ih zatražiti putem Info centra ili u najbližoj poslovnici.

Novi POBAklik i POBA go nude poboljšano korisničko iskustvo, obogaćeni su novim funkcionalnostima, a krasi ih novi pregledan dizajn.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 17.05.2022.

Objavljeno 17.05.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik i POBAgo usluga danas 17.05.2022. u vremenu od 20:00 do 23:00 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 08.04.2022

Objavljeno 08.04.2022.

Obavještavamo Vas da su na stranicama Banke objavljeni novi dokumenti:

 1. Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte
 2. Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane
 3. Opći uvjeti za depozitno poslovanje fizičkih osoba – potrošača
 4. Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa
 5. Opći uvjeti za upotrebu direktnih kanala
 6. Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Standard i Gold kartice
 7. Opći uvjeti korištenja paketa za poslovne subjekte

Izmjene u dokumentima nemaju utjecaja na potrošače.

Promijenjen je naziv usluge mPOBA u POBAgo.

Vaša Podravska banka

POBA ima nove aplikacije POBAklik i POBAgo

Prateći trendove na tržištu i osluškujući potrebe svojih klijenata, Podravska banka lansirala je nove aplikacije za internetsko i mobilno bankarstvo!

Od 8. travnja 2022. građani i poslovni korisnici imaju pristup novom POBAklik-u. Novi POBAklik, uz postojeće, obogaćen je i novim funkcionalnostima.

Novom POBAkliku možete pristupiti kao i do sada, pomoću postojećeg mTokena ili Display kartice. Određeni vremenski period dostupan će biti i stari POBAklik.

Postojeća mPOBA zamijenit će se potpuno novom POBAgo aplikacijom koja će biti dostupna od 15. travnja 2022. putem Google ili Apple store-a. Kodove za aktivaciju moći ćete sami generirati putem novog POBAklik-a ili ih zatražiti putem Info centra ili u najbližoj poslovnici.

Objavljeno 07.04.2022.

Obavijest korisnicima 07.04.2022

Objavljeno 07.04.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik i mPOBA usluga danas 07.04.2022. u vremenu od 22:00 do 23:59 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 25.03.2022

Objavljeno 25.03.2022

Obavještavamo Vas da se od 11.4.2022. primjenjuje nova Odluka o tarifi naknada investicijskog bankarstva Podravske banke d.d.

Novu Odluku o tarifi naknada možete pronaći na www.poba.hr i u poslovicama Banke kao i u prilogu.

Vaša POBA

Obavijest o tarifi naknada Investicijskog bankarstva
Preuzmite

Obavijest korisnicima 18.03.2022

Objavljeno 18.03.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik i mPOBA usluga danas 26.01.2022. u vremenu od 20:00 do 20:30 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 16.03.2022

Objavljeno 16.03.2022

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da se od 1.4.2022. primjenjuje nova Odluka o tarifi naknada Podravske banke d.d. za građane i poslovne subjekte.

Novu Odluku o tarifi naknada možete pronaći na www.poba.hr i u poslovicama Banke.

 

Uvedene su sljedeće naknade za građane:

Ugovaranje internog trajnog naloga putem POBAklika i POBAgo – 1,20 kn

Ugovaranje eksternog trajnog naloga putem POBAklika i POBAgo – 2,20 kn

Plaćanje trajnim nalogom s transakcijskih računa u Banci na račune fizičkih osoba u Banci putem POBAklika i POBAgo – bez naknade

Plaćanje trajnim nalogom s transakcijskih računa u Banci na račune fizičkih osoba u drugim bankama i na račune pravnih osoba u Banci i drugim bankama putem POBAklika i POBAgo – 1,00%, najmanje 3,00 kn po nalogu, najviše 75,00 kn po nalogu

Ugovaranje usluge Aktiviraj sitniš putem POBAklika i POBAgo – bez naknade

Nacionalni, prekogranični i međunarodni kreditni transferi u  svim valutama (troškovna opcija OUR-trošak druge banke plaća platitelj/nalogodavac) – Non SEPA kreditni transfer (t+1) putem POBAklika i POBAgo – 2,20 kn

Bezgotovinski kreditni transfer nacionalni, prekogranični i međunarodni u eurima (SEPA) i ostalim stranim valutama (non SEPA), opcija SHARE putem POBAklika i POBAgo – 2,20 kn

Hitni bezgotovinski kreditni transfer nacionalni, prekogranični i  međunarodni u eurima (SEPA) i ostalim stranim valutama (non SEPA) u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata (opcija SHARE) putem POBAklika i POBAgo – 2,20 kn

Trajni nalozi građana za kreditne transfere s deviznih  računa za eksterna plaćanja putem POBAklika i POBAgo – 1,00%, najmanje 3,00 kn po nalogu, najviše 75,00 kn po nalogu

 

Uvedene su sljedeće naknade za poslovne subjekte:

Korištenje i održavanje POBAgo mobilnog bankarstva za poslovne korisnike  – 20 kn mjesečno

Također, u sadržaj paketa transakcijskih računa ubačena je usluga POBAgo, a cijene paketa su ostale iste.

Usluga POBAgo je postojeća usluga i odnosi se na uslugu mobilnog bankarstva mPOBA.

Obavještavamo Vas kako imate pravo, ukoliko niste suglasni s gore navedenim izmjenama, bez otkaznog roka i bez naknade otkazati postojeći ugovor o pojedinoj usluzi najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. Otkaz mora biti u pisanom obliku i potpisan vlastoručnim potpisom te zaprimljen u Banci najkasnije do predloženog dana stupanja izmjena na snagu. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite otkaz ugovora, smatra se da ste suglasni s predloženim izmjenama.

Vaša Podravska banka

 

Cjenik za građane od 1.5.2022
Preuzmite
Cjenik za poslovne subjekte od 1.4.2022
Preuzmite

Nova radna vremena poslovnica od 28.2.2022

Objavljeno 25.2.2022.

Obavještavamo Vas da će Podravska banka od 28.2.2022. raditi po novom radnom vremenu. Nova radna vremena možete potražiti u sekciji ‘Poslovna mreža’.

Vaša POBA

Obavijest građanima 23.02.2022.

Objavljeno 23.02.2022.

Poštovani,

obavještavamo Vas da se od 1.5.2022. primjenjuje nova Odluka o tarifi naknada Podravske banke d.d. za građane.

Novu Odluku o tarifi naknada možete pronaći na www.poba.hr i u poslovicama Banke.

Izmijenjene su sljedeće naknade:

3.1.        Korištenje i održavanje POBAklik usluge iznosit će 12,00 kn mjesečno. Trenutno naknada za ovu vrstu usluge iznosi 10,00 kn mjesečno.

3.6.        Korištenje i održavanje  POBAgo  mobilnog bankarstva iznosit će 11,00 kn mjesečno. Trenutno naknada za ovu vrstu usluge iznosi 10,00 kn mjesečno.

4.4.2.    POBAZEN iznosit će 29,00 kn mjesečno. Trenutno naknada za ovu vrstu usluge iznosi 25,00 kn mjesečno.

4.4.3.    POBAHIT iznosit će 39,00 kn mjesečno. Trenutno naknada za ovu vrstu usluge iznosi 35,00 kn mjesečno.

4.4.6.    POBAZEN+ iznosit će 34,00 kn mjesečno. Trenutno naknada za ovu vrstu usluge iznosi 30,00 kn mjesečno.

Obavještavamo Vas kako imate pravo, ukoliko niste suglasni s gore navedenim izmjenama, bez otkaznog roka i bez naknade otkazati postojeći ugovor o pojedinoj usluzi najkasnije do 30. travnja 2022. godine. Otkaz mora biti u pisanom obliku i potpisan vlastoručnim potpisom te zaprimljen u Banci najkasnije do predloženog dana stupanja izmjena na snagu. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite otkaz ugovora, smatra se da ste suglasni s predloženim izmjenama.

Vaša Podravska banka

Cjenik za građane od 1.5.2022
Preuzmite

Obavijest građanima 04.02.2022.

Objavljeno 04.02.2022.

Obavještavamo Vas da je na stranicama Banke objavljen novi cjenik za građane sa važećim datumima (građani – dokumenti i informacija)

Vaša Podravska banka

Cjenik za građane od 12.4.2022
Preuzmite

Obavijest korisnicima 26.01.2022.

Objavljeno 26.01.2022.

Obavještavamo Vas o nedostupnosti POBAklik i  POBAgo usluga danas 26.01.2022. u vremenu od 20:00 do 20:30 zbog održavanja informacijskog sustava banke.

Vaša POBA

Obavijest korisnicima 02.01.2022

Objavljeno 02.01.2022.

POBA kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete usluga i servisa u ponudi. Tako će početkom 2022. započeti s radom nova desktop aplikacija za trgovanje vrijednosnim papirima. Tijekom provođenja samog postupka migracije na novu aplikaciju doći do povlačenja otvorenih naloga koji nisu izvršeni dana 30. prosinca 2021. i isti će biti dostupni prvog dana trgovanja, u ponedjeljak, 03. siječnja 2022. (poštujući uobičajene principe vremenskog važenja pojedinog naloga) međutim s novim redoslijedom izlaganja na Zagrebačku burzu.

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Vaša POBA

Obavijest građanima i poslovnim korisnicima

Objavljeno 16.12.2021.

Obavještavamo Vas da je na stranicama Banke objavljen novi cjenik za poslovne subjekte sa važećim datumima (poslovni subjekti – dokumenti i informacija) kao i novi cjenik usluga investicijskog bankarstva te katalog investicijskog bankarstva (financijska tržišta – dokumenti i informacije)

Vaša Podravska banka

 

Cjenik za poslovne subjekte od 1.1.2022
Preuzmite
Cjenik investicijskog bankarstva 01.2022
Preuzmite
Katalog investicijskog bankarstva 01.2022
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima 22
Preuzmite

Obavijest građanima 01.12.2021.

Objavljeno 01.12.2021.

Obavještavamo Vas da je na stranicama Banke objavljen novi cjenik za građane sa važećim datumima (građani – dokumenti i informacija)

Vaša Podravska banka

 

Cjenik za građane od 1.2.2022
Preuzmite

Obavijest korisnicima 27.10.2021.

Objavljeno 27.10.2021.

Poštovani klijenti,

zbog tehničkih problema u obradi generiranja datoteka za NKS, Banka danas (27.10.2021.) nije izvršila sve preuzete naloge klijenata u kunama. Nalozi će biti izvršeni sljedeći radni dan (28.10.2021.). Banka je otklonila nastale poteškoće te zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Vaša POBA

Podravska banka od danas je bogatija za još jedno novo priznanje

Podravska banka od danas je bogatija za još jedno novo priznanje. Dobitnik je ovogodišnje Zlatne kune Gospodarske komore koprivničko-križevačke za iznimne poslovne rezultate u prethodnoj godini. Prizanje u ime Banke preuzeo je član Uprave Daniel Unger.

Ovo priznanje je posebno značajno u razdoblju kada cjelokupno hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz mnoge izazove.

Više možete pročitati na linku.

Vaša Podravska banka

Ukidanje usluge iznajmljivanja sefova

Objavljeno 30.07.2021.

Poštovani,
ovim putem obavještavamo Vas da Podravska banka ukida uslugu iznajmljivanja sefova s 31.12.2021. godine.

Svoj iznajmljeni sef možete koristiti do 31.12.2021. godine, nakon čega usluga više neće biti dostupna. Molimo Vas da se do navedenog datuma javite u poslovnicu Banke na adresu Opatička 1a, Koprivnica kako biste ispraznili sadržaj sefa i regulirali potrebnu dokumentaciju.
Više o navedenim izmjenama možete saznati putem Info centra na broj 072 20 20 20, mailom na [email protected] ili u poslovnicama Banke.

Banka kontinuirano unaprjeđuje usluge kako bi svojim klijentima olakšala financijsko poslovanje uz najnaprednija tehnološka rješenja, sigurno poslovanje i najvišu kvalitetu servisa.
Pozivamo Vas da našu bogatu paletu usluga pogledate na www.poba.hr ili u poslovnicama POBA-e.

Vaša POBA

Obavijest o cjeniku investicijskog bankarstva

Objavljeno 23.07.2021.

Obavještavamo klijente o promjenama koje se odnose na Cjenik investicijskog bankarstva.

Vaša Podravska banka

 

Cjenik investicjskog bankarstva 07 2021
Preuzmite

Novi dom za obitelj Mraković

Objavljeno 07.05.2021.

Malo zabačeno selo Vlahovići iza Gline je jedno od onih sela koje je potres u prosincu najteže pogodio. Obitelj Mraković s jednom malim djetetom tada je ostala bez svog doma, a svega 12 dana nakon potresa rodio im se još jedan sin. Majka je s djecom privremeno odselila kod svojih roditelja, a otac Nikola je ostao živjeti u selu s bakom i djedom kojima je osiguran smještaj u malom kontejneru.

Podravska banka odlučila je pomoći ovoj mladoj obitelji bez krova nad glavom te je uz suradnji s dogradonačelnicom Gline Brankom Bakšić i Udrugom ljudi za ljude, kontaktirala obitelj Mraković i ponudila pomoć u vidu donacije montažne kućice. Ideja je bila osigurati obitelji trajno rješenje stambenog pitanja te je Banka naručila kućicu od tvrtke Kampa & Casa koja ima dvije spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak i kupaonicu te sve potrebne aparate.

Nikola je jučer primio ključeve novog doma svoje obitelji i poklone za djecu koje su poslali zaposlenici Banke te je tužna sudbina ove obitelji dobila sretan kraj.

Nikolina djeca sada imaju priliku za sretno djetinjstvo, a obitelji Mraković želimo sve najbolje u životu.

Više pročitajte na linku.

Obavijest korisnicima 23.04.2021

Objavljeno 23.04.2021.

Podravska banka u ponudu uvodi nove pakete transakcijskih računa za poslovne subjekte.

Donosimo Vam Opće uvjete korištenja novih paketa koji stupaju na snagu 6. svibnja 2021.

Također, na stranicama Banka objavljen je novi cjenik za poslovne subjekte koji je u primjeni od 6.5.2021.

Vaša Podravska banka

Cjenik za poslovne subjekte od 6.5.2021.
Preuzmite
Opći uvjeti koristenja paketa
Preuzmite

Obavijest klijentima – Mastercard debitne kartice

Objavljeno 16.04.2021.

Poštovani klijenti,

s obzirom  na postupno ukidanje brenda Maestro od strane kartične kuće Mastercard, postojeće Maestro debitne kartice klijenata Podravske banke bit će postupno zamijenjene novim Mastercard debitnim karticama. Zamjena će se odvijat tijekom sljedeće 3 (tri) godine, a do kraja travnja 2024. godine do kada će svi klijenti zaprimiti nove kartice.

Korištenje samih kartica i usluga Banke se ne mijenjaju te nove kartice imaju potpuno jednake funkcionalnosti kao i do sada. Usluga podizanja gotovog novca na bankomatu uz otplatu na rate (MaestroCash) i obročne kupnje na prodajnim mjestima bez kamata (MaestroShop), ostaje ista uz promjenu naziva. MaestroCash mijenja naziv u POBAcash, a MaestroShop u POBAshop. Svi postojeći korisnici i dalje nastavljaju koristiti usluge u skladu s dosadašnjim uvjetima. Također, u svrhu povećanja transparentnosti poslovanja, Banka će ubuduće informirati o naknadama za usluge preračunavanja valuta u kartičnom poslovanju.

Popratno na navedene izmjene, Podravska banka d.d. Koprivnica objavljuje i izmijenjene akte:

 • Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za građane
 • Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte
 • Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Standard i Gold kartice
 • Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Corporate kartice
 • Cjenik za građane
 • Cjenik za poslovne subjekte

Navedeni dokumenti stupaju na snagu 30. travnja 2021.godine.

Osim navedenih izmjena u aktima Banke, izvršena su manja nomotehnička usklađenja (ispravci i dopune) u odnosu na ranije objavljene tekstove.

Izmjene i dopune Općih uvjeta i Cjenika nemaju financijske posljedice za klijente.

Opći uvjeti i Odluke dostupni su u poslovnicama Banke te na internetskoj stranici www.poba.hr.

 

Podravska banka d.d.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Corporate kartice
Preuzmite
Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard i Gold
Preuzmite
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za građane
Preuzmite
Cjenik za građane
Preuzmite
Cjenik za poslovne subjekte
Preuzmite
Vazeće kamatne stope građani
Preuzmite

Novi opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima

Objavljeno 15.04.2021.

Obavještavamo klijente Banke da od 30.04.2021. na snagu stupaju novi Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima.

Vaša Podravska banka

Opći uvjeti poslovanja s financijskim instrumentima
Preuzmite

Priznanje Podravskoj banci za najbolje korporativno upravljanje u Hrvatskoj

Objavljeno 12.04.2021.

Podravska banka može se pohvaliti najvišom razinom usklađenosti s Kodeksom korporativnog upravljanja na Redovitom tržištu Zagrebačke burze za 2019. godinu.

Više pročitajte na novac.hr

 

Vaša Podravska banka

Obavijest korisnicima 22.03.2021

Objavljeno 22.03.2021.

Obavještavamo Vas da je na stranicama Banke objavljen novi cjenik za građane i poslovne subjekte sa važećim datumima (građani/poslovni subjekti – dokumenti i informacija)

Obaviještavamo klijente Banke da od 6.4. na snagu stupaju nove Opći informacije paketa takućeg račun POBA Zen Plus.

Vaša Podravska banka

Opće informacije o paketu POBAZEN+
Preuzmite

Web stranica Podravske banke koristi kolačiće. Njihova upotreba pomaže nam da malo više saznamo o vama. Primjerice, kako koristite našu web stranicu. Upotreba kolačića pomaže nam da Vama osiguramo što bolje korisničko iskustvo te unaprijedimo funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija o kolačićima te o načinu na koji ih možete onemogućiti posjetite stranicu - Zaštita privatnosti.

Upravljanje preferencama

Close

Vaša privatnost

Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Te se informacije mogu odnositi na vas, na vaše postavke, na vaš uređaj ili kako bi se web-lokacija učinila onako kako to očekujete. Informacije obično ne mogu vas izravno identificirati, ali vam to može pružiti više personaliziranog web iskustva. Možete odabrati da ne dopuštaju neke vrste kolačića. Kliknite zaglavlja različitih kategorija da biste saznali više i promijenili naše zadane postavke. Međutim, trebali biste znati da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na web-lokaciji i uslugama koje možemo ponuditi.

Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

 • WordPress Obavezni
 • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.