• Obavijest o radnim vremenima poslovnica
 • mc_podjela
 • Srezali smo kamate_web

Posebne mjere potpore za građane


Očuvanje zdravlja i dobrobit naših klijenata, prioritet su Podravske banke. Stoga smo pripremili sveobuhvatni paket mjera potpore građanima pogođenim okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19, kojima su preventivne mjere ozbiljno narušile ili će narušiti sposobnost uredne otplate financijskih obveza. Isti paket mjera, odnosi se i na naše klijente čije je stanovanje ugroženo uslijed razornog potresa u Zagrebu i okolici, 22.3.2020. godine, sa svrhom stabiliziranja njihovog financijskog i socijalnog statusa. Banka će procijeniti pojedinačnu situaciju svakog klijenta te postupati ispravno i u najboljem interesu svih svojih klijenata.

Kako će Banka olakšati otplatu vašeg kredita?
Banka će odgoditi otplatu vašeg kredita na razdoblje do tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca. Pored navedene odgode otplate, Banka će u sljedeća tri mjeseca, zadržati prekoračenja po tekućem računu i limite po karticama na istim iznosima, neovisno o promjeni primanja. U razdoblju trajanja odgode otplate, Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatu niti naknadu za ugovaranje odgode otplate plaćanja kredita.

Zahtjev za odgodom otplate, vezano za COVID-19, mogu zatražiti korisnici kredita:

 • koji su suočeni s prekidom radnog odnosa ili
 • kojima su smanjena mjesečna primanja ili
 • kojima je supružnik suočen s prekidom radnog odnosa ili smanjenim mjesečnim primanjima, a što direktno utječe na kreditnu sposobnost povrata kredita.

Zahtjev za odgodom otplate, vezano za POTRES, mogu zatražiti korisnici kredita koji su vlasnici nekretnine/članovi kućanstva u kojoj su prijavljeni za stanovanje, a preliminarno je utvrđena privremena ili trajna nemogućnost stanovanja ili su utvrđena velika oštećenja kod useljivih nekretnina, uslijed potresa u Zagrebu, 22.3.2020.g.

Banka zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu, temeljem analize zahtjeva korisnika kredita, priložene dokumentacije te provjerom njegove urednosti u prethodnoj otplati kredita.

Banka također može tražiti i dostavu dodatne dokumentacije koja dokazuje razloge za odgodu.

Svaki zahtjev mora sadržavati dokumentaciju kojom klijent dokazuje da bi zbog epidemije bolesti COVID-19 ili zbog posljedica potresa mogao imati problema s daljnjom otplatom kredita. Dostava dokumentacije je preduvjet da bi Banka razmotrila odobravanje odgode otplate kredita.

Prije podnošenja Zahtjeva, važno je da sve eventualne sudionike u kreditu (sudužnike, jamce, založne dužnike) upoznate sa zahtjevom za odgodom otplate, kako bi, kada se za to ostvare uvjeti, zajedno sa svim ugovornim stranama, pristupili potpisu aneksa ugovora o kreditu kojim se regulira provedba odgode otplate.

Budući da su ove mjere namijenjene najteže ugroženim građanima, pozivamo sve koji svoje obaveze po kreditima mogu podmirivati redovito da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodu otplate kreditnih obveza.

Kako se mogu prijaviti za odgodu otplate kredita, vezano za COVID-19?

Za Vas smo u tu svrhu pripremili poseban obrazac „Zahtjev za odgodu otplate kreditnih obveza“.

Zahtjev mogu podnijeti svi korisnici kredita kojima su smanjenja mjesečna primanja ili su ista u cijelosti izostala zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19, počevši od 8.4.2020. godine, na jedan od sljedećih načina:

Društveno odgovorno, vodeći brigu o mjerama socijalnog distanciranja, omogućili smo da se zahtjevi za odgodu prioritetno mogu poslati e-mailom i poštom, a možete nas kontaktirati i pozivom prema našem Info centru na broj 072 20 20 20.

U svrhu preventivnih mjera protiv širenja virusa COVID-19, preporučujemo Vam da za upućivanje zahtjeva primarno koristite online obrazac.

Potrebni podaci za popunjavanje zahtjeva:

 • ime i prezime,
 • OIB,
 • e-mail adresa, 
 • broj telefona,
 • podaci o kreditu za koji se traži odgoda otplate (vrsta i broj ugovora o kreditu),
 • razlog odgode otplate kredita te
 • dokumentacija kojom se dokazuje nemogućnost plaćanja kreditnih obveza.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, a kojom se dokazuje narušena sposobnost uredne otplate financijskih obveza: 

 • Rješenje o otkazu od poslodavca ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili
 • Rješenje o zatvaranju obrta/slobodnog zanimanja iza 20.3.2020.g. ili
 • Platna lista ili aneks ugovora o radu ili Odluka/Potvrda poslodavca o smanjenim primanjima.


Kako se mogu prijaviti za odgodu otplate kredita, vezano za POTRES?

Za Vas smo u tu svrhu pripremili poseban obrazac „Zahtjev za odgodu otplate kreditnih obveza“. Zahtjev mogu podnijeti svi korisnici kredita, vlasnici nekretnine/članovi kućanstva u kojoj su prijavljeni za stanovanje, a za koju je preliminarno utvrđena privremena ili trajna nemogućnost stanovanja ili su utvrđena velika oštećenja, uslijed potresa u Zagrebu, počevši od 30.4.2020. godine, na jedan od sljedećih načina:

Društveno odgovorno, vodeći brigu o mjerama socijalnog distanciranja, omogućili smo da se zahtjevi za odgodu prioritetno mogu poslati e-mailom i poštom, a možete nas kontaktirati i pozivom prema našem Info centru na broj 072 20 20 20.

Potrebni podaci za popunjavanje zahtjeva:

 • ime i prezime,
 • OIB,
 • e-mail adresa, 
 • broj telefona,
 • podaci o kreditu za koji se traži odgoda otplate (vrsta i broj ugovora o kreditu), te
 • dokumentacija kojom se dokazuje šteta na materijalnoj imovini u vlasništvu dužnika ili supružnika, a u kojoj dužnik ima stalno prebivalište.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za POTRES, a kojom se dokazuje šteta na materijalnoj imovini u vlasništvu dužnika ili supružnika, a u kojoj dužnik ima stalno prebivalište

Obavezna dokumentacija
uz podnošenje zahtjeva za odgodu o šteti na materijalnoj imovini u vlasništvu dužnika ili supružnika, a u kojoj dužnik ima stalno prebivalište:

 • potvrda od građevinskih stručnjaka - statičara (slika naljepnice, a uvažavaju se zelene, žute i crvene) i
 • dokaz o prijavi štete koja je poslana u Grad Zagreb.

Dodatna dokumentacija, ukoliko ju posjedujete ili na zahtjev Banke, o šteti na materijalnoj imovini u vlasništvu dužnika ili supružnika, a u kojoj dužnik ima stalno prebivalište:

 • procjena štete od osiguravajućeg društva ukoliko postoji ili
 • računi iz kojih je vidljivo da se radi o sanaciji štete uslijed potresa - ukoliko su već započeti radovi na sanaciji štete. 


Što će biti s otplatom kredita za vrijeme moratorija te nakon njegova isteka?

Odgodu otplate možete zatražiti na rok od 1 do 3 mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

Ovisno o vašem zahtjevu, moguće je ugovoriti odgodu otplate na jedan od sljedećih načina:

 • odgoda otplate nedospjele glavnice kredita, uz mjesečno plaćanje kamata pri čemu se konačna otplata kredita produžuje za razdoblje korištenja odgode ili
 • odgoda otplate cijelog anuiteta (glavnice i kamate) pri čemu se kamata obračunava, ali ne naplaćuje,  dok će se konačna otplata kredita produžiti za razdoblje korištenja odgode plaćanja. U tom slučaju, kamate na kredit dospijevaju na naplatu odmah po prestanku odgode otplate (moratorija) i mogu se  platiti odjednom ili obročno. Obročno plaćanje kamate, moguće je na rok od 1 do 12 mjeseci.

Odgoda otplate se odnosi na sve vrste kredita, osim prekoračenja po tekućem računu, limite po karticama te margin i lombardne kredite temeljem zaloga oročenog depozita ili financijskih instrumenata.

Banka će odlučiti o prihvaćanju vašeg zahtjeva za odgodom otplate kredita temeljem vaše urednosti u otplati kredita prije krize uzrokovane virusom COVID-19 i potresom u Zagrebu kao i razloga navedenih u zahtjevu za odgodu otplate kreditnih obveza, kao i dokumentacije koja potkrepljuje navedene razloge te vas o tome povratno obavijestiti pismenim putem, dostavljajući vam „Obvezujuću ponudu za sklapanje aneksa ugovora o kreditu“ koju potpisanu morate vratiti u poslovnicu Banke (mail-om ili poštom). „Obvezujuću ponudu za sklapanje odgode“ morate dostaviti Banci u najkraćem mogućem roku, a najkasnije zadnjeg dana u mjesecu u kojem ste podnijeli zahtjev za odgodu otplate. Tek nakon što je potpisanu vratite Banci, moći će se provesti procedura odgode otplate vašeg kredita. U slučaju da ne dostavite potpisanu Ponudu, Banka će smatrati da ste odustali od zahtjeva za otplatom odgode.

Banka će vas obavijestiti i u slučaju da vaš zahtjev za odgodom otplate ne prihvati, iz razloga nezadovoljavanja uvjeta za odgodu plaćanja i/ili nepotpune dokumentacije kojom se dokazuje nemogućnost plaćanja kreditnih obveza.

Dostava dokumentacije kojom se dokazuje narušena sposobnost uredne otplate financijskih obveza je preduvjet da bi Banka razmotrila odobravanje moratorija.

U slučaju da podnesete zahtjev, a ne dostavite potrebnu dokumentaciju, neće se moći realizirati mjere za olakšanje otplate obveza, ali postoji mogućnost pronalaženja nekog drugog modela refinanciranja/reprogramiranja kreditnih obveza.

Molimo vas da zbog važećih preventivnih mjera, izbjegavate dolazak u poslovnice po dodatne informacije, već sve zahtjeve šaljete putem e-maila moratorij.gradjani@poba.hr.

Ukoliko namjeravate koristiti usluge poslovnice, molimo Vas da se strogo pridržavate uputa zaposlenika poslovnice i/ili zaštitara. Naša poslovna mreža privremeno radi sa smanjenim kapacitetom i ograničenim radnim vremenom, najkasnije do 15 sati pa vas molimo da prije odlaska u poslovnicu provjerite privremeno radno vrijeme poslovnica.

Zahtjevi za odgodom otplate, vezano za COVID-19, zaprimat će se u razdoblju od 8.4. do 31.5.2020. godine. 
Zahtjevi za odgodom otplate, vezano za POTRES, zaprimat će se u razdoblju od 8.4. do 31.5.2020. godine.

Nakon isteka odgode otplate, a najkasnije do 31.12.2020.g., dužni ste se javiti u poslovnicu Banke u kojoj je realiziran kredit radi  potpisivanja sljedeće dokumentacije:

 • Zahtjeva za odgodu otplate (moratorija) kreditnih obveza građana i  
 • Aneksa ugovora o kreditu koji, osim korisnika, potpisuju i svi ostali sudionici u kreditu (sudužnici, jamci, založni dužnici).   

 

Važne napomene

 • Ako se kredit koji je predmet odgode plaćanja  naplaćuje obustavom na plaći, Banka će poslati obavijest vašem poslodavcu o mirovanju obustave za vrijeme odgode.
 • Ako kredit otplaćujete putem trajnog naloga u Banci, Banka će trajni nalog staviti u mirovanje za vrijeme odgode
 • Ako plaću primate na račun u drugoj banci i tamo imate otvoren trajni nalog, osobno morate zatražiti ukidanje trajnog naloga na rok na koji vam je odobrena odgoda.


Troškovi odgode i reprezentativni izračun

Stambeni kredit

Ukupan iznos kredita:  400.000,00 kuna
Rok otplate: 20 godina (240 mjeseci)
Nominalna kamatna stopa: 3,49%, promjenjiva (6M NRS3 za HRK + 3,22%. 6M NRS3 za HRK na 26.11.2019. je iznosio 0,27%)
Iznos anuiteta: 2.317,74 kuna
Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3 mjeseca odobrava se na početku otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita. U razdoblju odgode obračunavaju se i naplaćuju  isključivo redovne kamate.
Ukupni iznos kamate koje klijent plaća za vrijeme trajanja 3 mjeseca odgode: 3.470,92 kuna

Ukupni iznos otplate

bez odgode uz 3 mjeseca odgode
556.257,60 kuna 559.754,76 kuna

Gotovinski kredit
Ukupan iznos kredita:  40.000,00 kuna
Rok otplate: 10 godina (120 mjeseci)
Nominalna kamatna stopa: 6,25%, promjenjiva (6M NRS3 za HRK + 5,98% za kredite u kunama. 6M NRS3 za HRK na 26.11.2019. je iznosio 0,27%)
Iznos anuiteta: 449,11 kuna
Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3 mjeseca odobrava se na početku otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita. U razdoblju odgode obračunavaju se i naplaćuju  isključivo redovne kamate.
Ukupni iznos kamate koje klijent plaća za vrijeme trajanja 3 mjeseca odgode: 621,59 kuna

Ukupni iznos otplate

bez odgode uz 3 mjeseca odgode
53.893,20 kuna 54.518,90 kuna

Stambeni kredit
Ukupan iznos kredita:  50.000,00 eura
Rok otplate: 20 godina (240 mjeseci)
Nominalna kamatna stopa: 3,25%, promjenjiva (6M NRS3 za EUR + 2,9%. 6M NRS3 za EUR na 26.11.2019. je iznosio 0,35%)
Iznos anuiteta: 283,59 eura
Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3 mjeseca odobrava se na početku otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita. U razdoblju odgode obračunavaju se i naplaćuju  isključivo redovne kamate.
Ukupni iznos kamate koje klijent plaća za vrijeme trajanja 3 mjeseca odgode: 404,04 eura

Ukupni iznos otplate

bez odgode uz 3 mjeseca odgode
68.061,60 eura 68.468,92 eura

Gotovinski kredit
Ukupan iznos kredita:  5.000,00 eura
Rok otplate: 10 godina (120 mjeseci)
Nominalna kamatna stopa: 5,65%, promjenjiva (6M NRS3 za EUR + 5,3% za kredite u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz euro. 6M NRS3 za EUR na 26.11.2019. je iznosio 0,35%.)
Iznos anuiteta: 54,63 eura
Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3 mjeseca odobrava se na početku otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita. U razdoblju odgode obračunavaju se i naplaćuju  isključivo redovne kamate.
Ukupni iznos kamate koje klijent plaća za vrijeme trajanja 3 mjeseca odgode: 70,25 eura

Ukupni iznos otplate

bez odgode uz 3 mjeseca odgode
6.555,60 kuna 6.626,72 kuna
Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na mail adresu moratorij.gradjani@poba.hr ili telefon našeg Info centra 072 20 20 20.


Online obrazac za odgodu otplate kredita (uslijed pandemije COVID-19)

Online obrazac za odgodu otplate kredita (zbog posljedica potresa u Zagrebu)


Zahtjev za odgodu otplate kredita možete i sami preuzeti na donjem linku (u zavisnosti o uzroku - COVID-19 ili POTRES) te ga nakon popunjavanja, zajedno sa svom dokumentacijom, poslati e-mailom na adresu moratorij.gradjani@poba.hr ili poštom na adresu poslovnice u kojoj je kredit realiziran.

www.poba.hr koristi kolačiće (cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku.
Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Slažem se