• Američki san srpanj 2018

Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga i Odluke o tarifi naknada


Od 1. studenog 2018. godine u primjeni će biti novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga, Okvirni ugovor o platnim uslugama i Odluka o tarifi naknada. Izmjene se odnose u svrhu usklađenja sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN 70/2017) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017. godine, Odlukom o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (NN 42/2018) koja je stupila na snagu 17. svibnja 2018. godine u dijelu usklađenja akata Banke sa terminologijom propisanom Odlukom i Zakonom o platnom prometu (NN 66/2018) koji je stupio na snagu 27.7.2018.  

Izmjene i dopune Općih uvjeta odnose se na:
- usklađivanje definicija postojećih pojmova i uvođenje novih pojmova sa Odlukom o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje;
- dopuna za odredbe o pravima i obvezama Banke u slučaju usluge informiranja o računu;
- dopuna za odredbe o pravima i obvezama vezanima uz novu uslugu iniciranja plaćanja;
- maksimalni iznos za koji korisnik odgovara za izvršenje neautorizirane platne transakcije koje su posljedica korištenja izgubljenog/ukradenog/zloupotrebe platnog instrumenta, mijenja se iz 1.125,00 kn u 375,00 kn;
- izmjenu roka za odgovor Banke na zaprimljeni prigovor Klijenta iz 7 radnih dana u 10 dana od zaprimanja prigovora. Iznimno, ako Banka ne može dati odgovor u navedenom roku iz razloga koji su izvan kontrole Banke, dužna je korisniku u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojem se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojeg će korisnik primiti konačan odgovor a koji ne smije biti duži od 35 dana;
- dopunu sadržaja za tijelo kojem potrošač može podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje potrošačkih sporova i prijedlog za mirenje;

Osim navedenih izmjena, izvršena su manja nomotehnička usklađenja (ispravci i dopune) u odnosu na ranije objavljeni tekst.

Izmjene i dopune Općih uvjeta nemaju financijske posljedice za klijente. Smatra se da je Klijent suglasan s izmjenama postojećih Općih uvjeta ukoliko do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu pisano ne obavijesti Banku da ih ne prihvaća.

U nastavku su dostupni Opći uvjeti i Odluka o tarifi naknada.

www.poba.hr koristi kolačiće (cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku.
Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Slažem se