Obavijest o načinu podnošenja prigovora

 

Sukladno zakonskim propisima obavještavamo klijente o načinu podnošenja prigovora.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju pokušate ponajprije riješiti u izravnom usmenom obraćanju djelatnicima Banke. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako ni nakon razgovora sporna situacija nije riješena, molimo podnesite pisani prigovor što skorije, a najkasnije u roku od 30 dana od spornog događaja/situacije (osim ako izrijekom nije ugovoren drugačiji rok), naznačite da se radi o prigovoru i dostavite na neki od sljedećih načina:
- Osobno ili pisanim putem zaposleniku u svim poslovnicama banke popunjavanjem obrasca „Prigovor“
- Putem pošte na adresu: Podravska banka d.d., Opatička 3, 48 000 Koprivnica
- Putem elektroničke pošte na adresu:
prigovor@poba.hr
- Putem internetske stranice Banke: www.poba.hr
- Telefonski – putem info centra Banke 00385 (72) 20 20 20
- Fax-om, na bilo koji broj fax-a u vlasništvu Banke 

Prigovor mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije, kao i dokaz iz kojeg je razvidno kako je klijentu prigovor osnovan. Ukoliko je dostavljeni opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, banka može zatražiti da klijent prigovor upotpuni.

Propust roka za prigovor tumači se kao odobravanje poslovne prakse i smatra se da klijent nema dodatnih zahtjeva, pored onih koji iz samog poslovnog odnosa proizlaze. U slučaju podnošenja prigovora iz kojeg nije moguće utvrditi njegovu osnovanost, banka će pozvati klijenta da u tom smislu dopuni svoj prigovor, a ukoliko klijent to ne učini u roku od 8 dana od poziva, banka će smatrati da je klijent odustao od prigovora. Banka ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem klijenta s prigovorom ili s dopunom prigovora.

Banka će o osnovanosti prigovora te o mjerama i radnjama koje poduzima obavijestiti klijenta pisanim putem u roku od 15 radnih dana od zaprimanja prigovora, osim u slučaju ako je posebnim općim uvjetima ili propisom na pojedinu vrstu financijske usluge propisan drugačiji rok. U slučajevima izrazito kompleksnih prigovora ili kad rješavanje uključuje treću stranu, rješavanje prigovora može trajati dulje od očekivanog te Vas molimo za razumijevanje. U tom ćemo Vas slučaju obavijestiti o razlozima odgode, te navesti kada se odgovor može okvirno očekivati.

Tijela koja provode postupak rješavanja prigovora te njihove ovlasti propisane su internim aktima banke.

Banka će odgovor na prigovor dostaviti na način na koji je prigovor upućen Banci ili na način odnosno adresu koju je podnositelj naveo u prigovoru, uvažavajući pritom mogućnost zaštite povjerljivosti i tajnosti podataka.

Podnositelj prigovora ima zakonsku mogućnost o svom prigovoru obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, društvo ili udrugu za zaštitu potrošača, nadležnu ispostavu područne jedinice Državnog inspektorata ili drugo nadležno tijelo, a ako nije zadovoljan odgovorom Banke, može podnijeti prijedlog za mirenje jednom od centara za mirenje u Republici Hrvatskoj, primjerice Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ili zatražiti zaštitu svojih prava od nadležnog suda.

U slučaju da niste zadovoljni rješenjem Vašeg prigovora/reklamacije na uslugu Banke, a smatrate da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije, sukladno Uredbi (EU) broj 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova i Zakona o alternativnom rješavanju sporova, obavještavamo Vas da je potrošačima iz država članica EU umjesto pokretanja sudskog postupka, omogućeno alternativno rješavanje sporova. Više informacija dostupno je putem Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) kojoj je moguće pristupiti putem sljedećeg linka:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HR

www.poba.hr koristi kolačiće (cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku.
Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Slažem se